KANDIDAAT WETHOUDER TEXELS BELANG NATALIE BAKKER


wij zijn trots te kunnen vertellen dat de Texelse Natalie Bakker ja heeft gezegd om als kandidaat wethouder naar voren te treden. Natalie wil wethouder worden indien onze partij na de verkiezingen onderdeel uitmaakt van de coalitie.

Wie de Texelse Courant leest weet dat Natalie de afgelopen 3 jaar columns heeft geschreven over diverse onderwerpen die ons eiland aangaan. Van de woningnood, tot duurzaamheid, tot het belang van het behoud van een dorpskern en over lege woningen. Belangrijke punten voor Texels Belang.

Van wie is Natalie er íen? Haar ouders zijn Herman & Ina Bakker uit Den Hoorn. Herman heeft als hoofd administratie bij de TESO gewerkt, heeft als registeraccountant zijn eigen kantoor gehad en heeft samen met Ina Galerie Klif Art in Den Hoorn. Ina is nadat ze moeder is geworden gestopt met werken als tandartsassistent. Iets wat gebruikelijk was in die tijd. Haar beide ouders dragen veel bij als vrijwilliger voor het dorp Den Hoorn onder andere voor het Walvisvaarder huisje, de Soos en de kerk.

Natalie behartigt als advocaat de belangen van particulieren en ondernemers bij juridische geschillen. Van een burenruzie, tot het niet nakomen van een overeenkomst met grote financiële gevolgen van dien.

Waarom ze deze stap heeft gemaakt? “Ik vind het belangrijk om iets bij te dragen aan onze Texelse samenleving. Als kandidaat wethouder van Texels Belang liggen daar diverse mogelijkheden. Stel dat onze partij de portefeuille wonen krijgt, dan hoop ik dat we de stappen die hiervoor al zijn gezet verder te kunnen uitbouwen. Sterker nog, op termijn te kunnen omzetten in woningen. Gezien de enorme vraag naar woningen op ons eiland.

Om op die manier Texel ook te kunnen behouden voor onze jonge generatie. Ook weet ik dat onze partij het Texelse belang dient en daar sta ik helemaal achter. Ik kijk uit naar de verkiezingen en hoop daarna met onze kandidaten deel te kunnen nemen aan de coalitie.”

Stem lokaal, stem TEXELS BELANG


Texels Belang (TB) is een partij voor alle inwoners van Texel.
Wonen, welzijn en toekomst op Texel zijn voor iedereen van groot belang. Dit geldt voor de jongere generaties, maar zeker ook voor de oudere generaties.
Texel is uniek vanwege zijn eilandpositie en de ruimtelijke kernwaarden: rust, ruimte, nachtelijke duisternis, natuur en open landschap. Hierin ligt de kracht van Texel en ook haar toekomst voor de inwoners zelf en voor het toerisme. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en we moeten accepteren dat er grenzen zijn aan het aantal bezoekers die we kunnen ontvangen.
Toerisme, Landbouw, Detailhandel, Horeca, Bouw en Zorg zijn belangrijke economische pijlers op Texel, ze creëren werkgelegenheid en stimuleren ontwikkeling.
Daarnaast is landbouw eveneens de stoffeerder van het Texelse landschap. Daar zijn we trots op, maar het vraagt ook inspanningen van zowel de boer als van de gemeente om dat zo te houden.


TB vindt het van groot belang dat Texel zeggenschap houdt over haar eigen grondgebied.
Dat betekent een zelfstandige gemeente Texel met een daadkrachtige en efficiënte gemeentelijke organisatie.
Voor de toekomst van het eiland en haar bewoners moet waar nodig samenwerking gezocht worden met:

  • De andere eilanden ter versterking van onze eilandpositie in het Waddengebied.
  • De kop van Noord-Holland ter versterking van de uitvoering van beleid.
    De Texelse dorpen zijn kostbare woongemeenschappen en parels in het landschap.
    Essentieel voor de dorpen is de bevordering van de vitaliteit van de woonkernen door de centrumfuncties en de aanwezigheid van onderwijs (basisscholen) in stand te houden.
    Bovenstaande gedachtegoed vormt het kader waarbinnen TB streeft naar een zelfstandig, leefbaar, welvarend en mooi Texel.

Wees blij met wat je hebt en kijk waar je met elkaar kunt verbeteren.