Texels Belang (TB) is een partij voor alle inwoners van Texel.
Wonen, welzijn en toekomst op Texel zijn voor iedereen van groot belang. Dit geldt voor de jongere generaties, maar zeker ook voor de oudere generaties.
Texel is uniek vanwege zijn eilandpositie en de ruimtelijke kernwaarden: rust, ruimte, nachtelijke duisternis, natuur en open landschap. Hierin ligt de kracht van Texel en ook haar toekomst voor de inwoners zelf en voor het toerisme. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en we moeten accepteren dat er grenzen zijn aan het aantal bezoekers die we kunnen ontvangen.
Toerisme, Landbouw, Detailhandel, Horeca, Bouw en Zorg zijn belangrijke economische pijlers op Texel, ze creƫren werkgelegenheid en stimuleren ontwikkeling.
Daarnaast is landbouw eveneens de stoffeerder van het Texelse landschap. Daar zijn we trots op, maar het vraagt ook inspanningen van zowel de boer als van de gemeente om dat zo te houden.


TB vindt het van groot belang dat Texel zeggenschap houdt over haar eigen grondgebied.
Dat betekent een zelfstandige gemeente Texel met een daadkrachtige en efficiƫnte gemeentelijke organisatie.
Voor de toekomst van het eiland en haar bewoners moet waar nodig samenwerking gezocht worden met:

  • De andere eilanden ter versterking van onze eilandpositie in het Waddengebied.
  • De kop van Noord-Holland ter versterking van de uitvoering van beleid.
    De Texelse dorpen zijn kostbare woongemeenschappen en parels in het landschap.
    Essentieel voor de dorpen is de bevordering van de vitaliteit van de woonkernen door de centrumfuncties en de aanwezigheid van onderwijs (basisscholen) in stand te houden.
    Bovenstaande gedachtegoed vormt het kader waarbinnen TB streeft naar een zelfstandig, leefbaar, welvarend en mooi Texel.

Wees blij met wat je hebt en kijk waar je met elkaar kunt verbeteren.