Wat heeft Texels Belang bereikt in 2018 – 2022


 • Het openstellen van het fietspad bij Ceres (continue vragen gesteld).
 • Bouw van het Onderwijs Centrum Texel (OCT).
 • Structureel vernieuwen en opknappen van fietspaden en wegen.
 • Renovatie van de atletiekbaan (sport is belangrijk).
 • Definitief besluit over de locatie en de bouw van een nieuw Cultuurcentrum (huisvesting voor o.a
  • Artex, Bibliotheek, Young4Ever, Radio Texel).
 • Zekerheid om de komende jaren 500 nieuwe woningen te bouwen waarvan Woontij binnen
  • 5 jaar ruim 200 huurwoningen dient te bouwen.
 • Aanpassing Emmalaan, aan beide zijden een trottoir en fietspad (veiligheid staat voorop).
 • Ingebruikname nieuwe Sporthal en parkeerplaats.
 • € 2.000.000,- beschikbaar gesteld zodat inwoners van Texel een renteloze lening kunnen aangaan
  • voor het aanschaffen van zonnepanelen.
 • Presentatie van het Toeristisch Toekomst Plan.
 • Locatie tegenover het notariskantoor voor het bouwen van een Gezondheidsplein (huisvesting voor apotheek, dokters, fysio e.d.).
 • Met elkaar door 3 lockdowns gemanoeuvreerd (wat voor iedereen moeilijk was).
 • Financieel een zeer gezonde Gemeente Texel (op 31 december 2018 een reserve van € 3,1 miljoen en t/m besluitvorming Raad
  • september 2021 bedraagt de stand € 10,6 miljoen).
 • De gemeentelijke belastingen voor inwoners structureel laag gehouden.
 • Afronding van Planet De Koog (een parel voor de entree van De Koog).
 • Aansluiting bij de Regionale Energie Strategie om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.
 • De betonnen trap in Oudeschild.
 • Watertappunten in alle dorpen (voor iedereen gratis).
 • Opzetten van de Audit-Commissie (beter financiële controle op uitgaven).
 • Het voeren van een daadkrachtig en sociaal beleid.