Speerpunten Texels Belang

 • Digitale verkeersverwijzing voor het snel vinden van een parkeerplaats voor auto en fiets.
 • Bij een (acute) ziekenhuisopname een overnachtingsmogelijkheid voor de patiënt en/of familie in Den Helder.
 • Oprichting van een school met campus voor en met de sector Toerisme, Horeca, Bouw en Zorg.
 • Meer openbare toiletten.
 • Ontwikkelen van een “Texel To Go” app (stimuleren van minder auto bewegingen).
 • Maandelijkse spreekmiddag Wethouders (iedereen heeft recht op een afspraak).
 • Goedkoper tanken.
 • Wij gaan in gesprek met dorpscommissies, jeugdclubs en verenigingen (waar nodig meer financiële ondersteuning bieden).
 • Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening in één portefeuille.
 • Opstellen integraal plan t.b.v. onze stroom behoefte en met partijen deze uitvoeren.
 • Registratiesysteem met aantoonbaar vermindering CO2-uitstoot op Texel.
 • In gesprek blijven met jongeren. Luister en geef ruimte.
 • Voldoende huisvesting en zorg voor ouderen op Texel.
 • Geen landbouwgrond meer omzetten naar natuur.
 • De Texelse economie met kracht blijven ondersteunen en stimuleren.
 • Duurzame, integrale energieoplossingen stimuleren.
 • Goed en volwaardig basis en voortgezet onderwijs voor alle kinderen op Texel.
 • Texel zelfstandig blijven.
 • Meer en betaalbare woningen voor jongeren en gezinnen op Texel.
 • Onderzoek naar (nog) beter openbaar vervoer.
 • Meer openbare speeltuinen (bewegen is belangrijk).
 • De IJsbaan groen houden en inrichten als multifunctioneel park (een beleving creëren voor iedereen).