1. Mariët van der werf.

Ik ben Mariët van der Werf en 47 jaar oud. Een geboren en getogen Texelaar.
Sinds 1996 woon ik samen met Barry Zegel in het fijne dorp Oudeschild. Samen hebben wij 3 dochters Fleur, Tess en Roos. Ons gezin bestaat verder uit onze lieve labrador en 2 katten.
Al 26 jaar ben ik in dienst bij VOF Jos Kager & Partners waar ik nu sinds 6 jaar samen met een collega de hypotheekdossiers en woningaanbod verzorg.
In mijn vrije tijd wandel en sport ik graag, maar ook het gezellig samenzijn, borrelen en etentjes met familie en vrienden vinden wij als gezin heel belangrijk.
Omdat ik dagelijks wandel met onze hond en regelmatig fiets over ons eiland kom ik op veel plaatsen en zie ik veel.
Met recht durf ik te zeggen dat ik met beide benen stevig op ons eiland sta. Door o.a. mijn kinderen, mijn werk en mijn sociale contacten weet ik wat er zich op ons eiland afspeelt.
Na de verkiezingen in 2018 ben ik lid geworden van Texels Belang en in de steunfractie terechtgekomen. Erg interessant om het van dichterbij mee te kunnen maken! Al snel werd ik gevraagd om commissielid te worden. Vanzelfsprekend moest ik hier even over nadenken maar heb van mijn besluit nog geen dag spijt gehad. Ik draaide direct vanaf het begin volledig mee met de fractie waardoor ik van alle ins- en outs op de hoogte was. Dat is ook wel belangrijk om als commissielid mee te praten tijdens een commissievergadering. Van de fractieleden en de partij heb ik altijd veel steun en vertrouwen gekregen waardoor ik al meer op mijn plek kwam en het nog leuker begon te vinden.

Ik verheug mij op een mooie uitdaging om als lijsttrekker van Texels Belang te laten zien waarom wij de stem en de steun van de kiezer verdienen.
Mijn motto is: durven te doen!


2. Cees Hoogerheide

“In de gemeentelijke politiek ben je altijd afhankelijk van anderen”, zegt Cees Hoogerheide. “Samen met anderen wordt er van je verwacht dat er gewogen besluiten worden genomen. Ik denk na over de vraag: Ben ik nog voldoende gemotiveerd om weer vier jaar in de gemeenteraad te gaan zitten? Het zijn de ervaringen van de afgelopen jaren die mij weer motiveren, maar er is meer dan alleen de ervaring.

Ik heb getracht mij in te zetten voor het algemeen belang van onze inwoners. Ik schrijf bewust “onze” inwoners.”
,,Texel is mede gevormd door invloed van wind en water, maar de landschappelijke waarde is ook mede bepaald door de boeren, die voor de stoffering hebben gezorgd. De agrarische sector is van economisch belang. Het toerisme heeft na 1945 ook haar stempel gezet op onze economische ontwikkelingen. Maar kwaliteitsverbeteringen in deze sector vragen ook aandacht.”

,,In de volgende raadsperiode moeten er veel beleidsbeslissingen worden genomen”, vervolgt Cees. ,,Vooral het jongeren en ouderenbeleid wordt vanuit Den Haag op ons bord gelegd. Het onderwijs- met een teruglopend aantal leerlingen – wordt, als wij niets doen, een groot probleem. Oplossingen gericht op korte termijn leiden tot niets. Daarom is een beleid gericht op onderwijsvoorzieningen van goede kwaliteit voor langere termijn ons doel. Wie nu niet in de jeugd investeert verliest de jeugd in de toekomst. Dus voor de komende vier jaar ga ik ervoor.”

Cees was werknemer, werkgever, ambtenaar en nu gepensioneerd. ,,Het leven heeft zijn hoogte en diepte punten , maar met wederzijds begrip en een gun factor zie ik met vertrouwen de politieke toekomst tegemoet’, besluit Cees.


3. Fred Oosterhof

Fred Oosterhof (47) is sinds een aantal jaren een actief lid binnen de steunfractie en commissielid van Texels Belang. Fred is getrouwd met Joyce en samen hebben ze drie prachtige dochters; Kim, Fleur en Roos. Van oorsprong heeft Fred een agrarische achtergrond en momenteel is hij werkzaam bij Van der Linde Fietsen.
,,Ik vind dat we zuinig moeten zijn op Texel en dat het uniek en zelfstandig moet blijven omdat een goede balans de beste garantie is voor een mooi en aantrekkelijk eiland”. ,,

Denken in oplossingen in het belang van Texel, daar sta ik voor en stel mijzelf altijd de vraag “Wat is het beste voor de bewoners van Texel?”. ,,Wat mij betreft komt er een slimme digitale verkeer(route)verwijzing om snel een beschikbare parkeerplaats voor auto of fiets te vinden”. ‘’Verder wil ik mij inzetten voor meer betaalbare energiezuinige woningen voor de Texelaar en het stimuleren van praktijkopleidingen voor de Texelse jeugd in samenwerking met de OSG en de Texelse bedrijven”. ,,

Stem Texels Belang en ga ik voor u aan de slag”.


4. Cees Hooijschuur

De 64-jarige Cees Hooyschuur versterkt al jarenlang de gelederen bij Texels Belang. Cees is beheerder van een bungalowpark en in die functie doet hij diverse werkzaamheden op het park. Cees heeft vier kinderen en inmiddels ook zeven kleinkinderen.
,,Ik streef naar een leefbaar eiland voor iedereen”, vertelt Cees. ,,Daar hoort ook minder regelgeving bij. We moeten niet overal parkeerbelasting heffen. Het moet voor iedereen een werkbare situatie zijn. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren. En meer natuurgebieden zijn niet nodig, want natuur en landbouw zijn nu in evenwicht. Voorts vind ik dat er sterk onderhoud gepleegd moet worden aan fietspaden en wegen, voordat er nieuwe trajecten erbij komen.”
,,Wat ik belangrijk vind? Dat we zelf onze bestuursrechten behouden. Maar wel samen werken met de kop van Noord-Holland. En de toeristische bedden moeten op Texel worden geteld, daar horen ook de bedden bij van bed&breakfast. Met concrete cijfers weet je ook waar je aan toe bent. En voorts vind ik dat we geen campings meer omzetten in bungalowterreinen.
En tot slot willen we natuurlijk een goede scholengemeenschap in Den Burg en betaalbare huizen voor onze jongeren Ook in de buitendorpen zijn woningen noodzakelijk. We moeten ook goed kijken naar leegstaande gebouwen. Misschien moeten we deze slopen of goed onderhouden. Wellicht met een andere functie.”


5. William Witte

William Witte (57) weet wat politiek inhoudt en loopt al een aantal jaren mee bij Texels Belang. Vandaar dat hij voor de komende verkiezingen op een verkiesbare plaats staat (nummer 5). William is getrouwd met Carla Vlaming en samen hebben zij drie kinderen: Kevin, Danique en Bibi.
,,Mijn werkzaamheden bestaan uit het beheer van vastgoed, advisering aan bedrijven, bemiddel ik in aan- en verkoop van woonhuizen, bedrijfspanden en bedrijven. Tevens bouw en verbouw ik als projectleider voor derden woonhuizen en bedrijfspanden”.
,,Ik vind het belangrijk dat wij als zelfstandige gemeente moeten zorgen voor een leefbaar eiland voor iedereen. Wij moeten al het goede van ons eiland behouden, de problemen oplossen en nieuwe kansen omarmen.”
,,Texels Belang is ontstaan in 1966 en is nog steeds een zeer betrokken en een herkenbare partij. Ik ben trots op onze diversiteit aan kandidaten en ben ervan overtuigd dat wij vooruitgang kunnen brengen. Het is tijd om problemen op te gaan lossen, zoals het zorgen voor voldoende woningen”. ,,Ook dienen wij verantwoord om te blijven gaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld en verspilling hiervan kan niet worden toegestaan. Wonen, welzijn en vertrouwen in de toekomst is voor iedereen van groot belang.” William wil afsluiten en een mooie boodschap: ,,Stem nu op Texels Belang en wij zullen ons hiervoor 100% gaan inzetten.”


6. Sandra Kiers-Schultinga

Sandra is geboren in Deventer en woont al ruim 26 jaar op Texel. Haar partner is Ger Schultinga en samen hebben ze 5 kinderen. ,,Tot 2016 ben ik werkzaam geweest bij de politie NHN maar nu ligt mijn interesse op het gebied van coaching waarbij mijn specialisatie bestaat uit de relatie tussen mens en dier”. ,,

Ik wil mij inzetten voor de huisvesting voor onze jeugd en de verbinding tussen de Texelaars herstellen”. ,,Mijn motivatie om de plaatselijke politiek in te gaan komt omdat ik de laatste jaren ons eiland heb zien veranderen maar wij moeten ons goed realiseren dat wij op het mooiste stukje van Nederland wonen en daar mogen wij best zuinig op zijn’’.


7. Alfons Kuip

Agrariër Alfons Kuip is al tientallen jaren betrokken bij Texels Belang. Sinds drie jaar is hij voorzitter van het bestuur van Texels Belang.
Alfons is 55 jaar oud, getrouwd met Petra Brans en vader van een zoon en een dochter.
,,Na het voltooien van mijn studie in 1991 heb ik eerst een tiental jaren het ouderlijk bedrijf samen met mijn ouders gerund, om het daarna over te nemen”, vertelt Alfons. ,,Nog steeds is het een echt gezinsbedrijf, waar alle familieleden in meer of mindere mate in meewerken bij het telen van voornamelijk bloembollen en pootaardappelen.”
,,Ik vind dat het ondernemerschap moet worden beloond en niet moet worden gefrustreerd met betuttelende regelgeving. Er is heel veel kennis bij de ondernemers zelf en die zijn verstandig genoeg om duurzaam met hun bedrijf om te gaan, anders is er geen toekomst voor de volgende generatie om het voort te zetten. Hierbij vind ik het waardevol dat agrarische bedrijven gezinsbedrijven blijven en niet worden ‘’opgeslokt’’ door het grootkapitaal.’’
,,Ik hoop dat met het realiseren van het Toeristisch Toekomstplan er ook duidelijkheid komt over de richting die we op Texel op willen gaan met het toerisme. Van belang zijn een duidelijke registratie van bedden, met wat mij betreft een forfaitaire heffing van toeristenbelasting.’’
,,Mijn motto is steeds: ‘’Wees tevreden met wat je hebt en niet ontevreden met wat je niet hebt, want dan word je nooit gelukkig.” Ik ben dan ook blij met de prachtige kandidatenlijst, met betrokken personen uit diverse beroepsgroepen, die we deze verkiezingen kunnen presenteren voor Texels Belang.”


8. Jeroen van der Werve

Texel belang heeft een lijst met leuke kandidaten die een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Op plek 8 staat de 51-jarige Jeroen van der Werve van het gelijknamige tuincentrum in Den Burg.
Jeroen is geboren en getogen in Den Burg en getrouwd met Jacquelien. Samen hebben zij twee kinderen Michael en Martijn. Michael werkt in de financiële sector als softwareontwikkelaar op de zuidas in Amsterdam. Martijn is nog op zoek naar passend werk.
“Al mijn gehele leven woon en werk ik op Texel”, verteld Jeroen. “Alleen voor mijn studie aan de middelbare tuinbouwschool in Hoorn ben ik 3 jaar van het eiland geweest. Ook toen kwam ik eigenlijk ieder weekend thuis. Ik voel me dan ook zeer verbonden met het eiland”.
“Het is voor mij belangrijk dat we als eiland zelfstandig blijven. Je ziet maar al te vaak wanneer er op regionaal niveau beslissingen worden genomen er opeens heel andere belangen spelen. Dat moeten we niet willen”.
“Sinds 1990 ben ik mede-eigenaar van tuincentrum en hoveniersbedrijf van der Werve aan de Bernhardlaan.
In 2017 hebben we ons pand aan de Bernhardlaan geheel vernieuwd en verduurzaamt.
We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de zon. Ook hebben we doordat we het pand verwarmen met houtsnippers, die onder andere vrijkomen bij de hoveniers werkzaamheden, geen gas aansluiting meer nodig. Zo denk ik dat we op Texel nog veel meer kunnen realiseren op gebied van duurzame energie, de ontwikkelingen gaan hard. Wel moeten we waakzaam blijven of het bij het eiland past en of er draagvlak voor is”.
“Verder is het belangenrijk dat we voldoende woonruimte voor Texelaars realiseren maar ook voor de vakmensen die graag op ons eiland zouden willen werken maar nu afhaken omdat er geen woonruimte is. Het is nu tijd om hier echt de schouders onder te zetten”.
“Tot slot zou ik meer groen in de woonkernen willen. Bomen en planten kunnen een bijdrage leveren aan het woongenot. Er wordt nu wel “natuur” gemaakt op Texel maar dat wordt maar al te vaak afgesloten. Dat vind ik jammer. Laten we zorgen dat we kunnen blijven genieten van de natuur”.
Wie op deze ondernemer uit Den Burg wil stemmen: plek 8 van Texel Belang. Gewoon doen!


9. Joop Groeskamp

Ik ben 74 jaar en getrouwd met Ria Witte en wij wonen op Klif in Den Hoorn.
Samen hebben wij 4 kinderen en 7 kleinkinderen.
Voor Texels Belang heb ik mij al jaren ingezet.
Eerst als bestuurslid en daarna 12 jaar als raadslid (2002 – 2014).
Wat ik zo sterk vind aan Texels Belang is, dat het als lokale partij al jaren veel en goede invloed heeft gehad op het welzijn van Texel.
Texels Belang is de verantwoordelijkheid nooit uit de weggegaan, heeft sinds 1966 vaak deelgenomen aan coalities en heeft goede wethouders geleverd.
Voor mij is het erg belangrijk dat Texel een zelfstandige gemeente blijft.
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar Texels Belang zal daar zeker voor blijven gaan!


10. Amber de Boer

Mijn naam is Amber de Boer (29). Samen met mijn vriend Kevin en zoon Brass (2), wonen we met veel plezier in het centrum van Den Burg.

Sinds 2013 ben ik mijn eigen kapsalon/winkel begonnen op De Krim. Ook ik heb in de afgelopen jaren de toeristische trend zien toenemen en veranderen in positieve, maar ook in minder positieve zin.

Een groot deel van ons als eilanders, verdient zijn boterham aan de toeristische sector. We kunnen stellen dat we grotendeels afhankelijk zijn van hen die graag op Texel komen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we naar oplossingen zoeken zodat het toerisme in goede balans komt met de leefbaarheid van de Tesselaar.

Een belangrijk punt vind ik bijvoorbeeld dat we ons goed moeten blijven realiseren dat je een natuurgebied, grasland, bos-grensgebied, maar één keer kunt bebouwen. Eenmaal volgebouwd met luxe bungalows kunnen we niet meer terug en is er wéér een stuk landschap verdwenen. Ook moeten we nagaan of het verstandig is om “grote, niet-Texelse parken” hier voeten aan land te geven. Willen we hier de “massa is kassa-mentaliteit”?

Ook duurzaamheid in alle facetten vind ik een interessante uitdaging. Ik kan me betreft duurzaamheid laten inspireren door onze Noordelijke buren; Denemarken. Zij zijn al ontzettend ver en denken graag in mogelijkheden. Dit kan een geweldige inspiratiebron zijn voor onze toekomst!

Verder vind ik het belangrijk om het woonprobleem goed te overdenken en waar mogelijk, op korte termijn uit te voeren. Met alleen (dure) starterswoningen en senioren huisvesting zijn we er niet. Ook de middenmoot die plaats wil maken voor de starters zit hopeloos in de knel. Wat willen wij als Texelaars met investeerders die huizen als B&B verhuren, of laten leegstaan? Laten we met elkaar in gesprek blijven hierover en denken in oplossingen.


11. Ruben Duinker

Ruben Duinker is 32 jaar oud en heeft met Marieke Wetsteen 2 kinderen, Siem en Loek. Ruben is geboren en getogen in Oosterend en woont hier heerlijk.

,,Ik ben ondernemer en actief in de ondergrondse infra, dus wij realiseren nutsvoorzieningen”. ,,Sport is een hobby van mij en na mijn eigen actieve Sportcarrière blijft het nu met name bij mountainbiken”.

,,Verder ben ik assistent coach/trainer van het Texelse zaalvoetbalteam Texel Futsal (Texel ’94) welke in de eredivisie zaalvoetbal uitkomt”.

,,Ik voel mij zeer betrokken bij ons eiland en wil graag meedenken op het gebied van infrastructuur en sport op Texel in het algemeen”.


12. Marleen Heijne

Marleen Heijne, 46 jaar, moeder van Jan (22) en Marije (19) en vrouw van Peter (51) is een vaste kracht bij Texels Belang. Marleen is werkzaam als docent Natuur- & Scheikunde op scholengemeenschap de Hogeberg. ,,Daarnaast wil ik mijzelf blijven ontwikkelen, open staan voor nieuwe mogelijkheden”, vertelt Marleen. ,,Je kan aan de zijlijn blijven staan, maar om mee te mogen denken aan verbeteringen en veranderingen moet je deelnemen aan het spel, actief meedoen dus.”
,,Waar ik voor sta? Texel is uniek! Eigenaarschap houden en behouden. Niet stil willen blijven staan, maar wel blijven ontwikkelen op toeristisch-, duurzaam gebied.” ,,Door de ontgroening en vergrijzing staan we voor uitdagingen”, vervolgt Marleen. ,,Hoe houden we het eiland leefbaar en aantrekkelijk. Geen adhoc beslissingen, maar goede uitgedachte oplossingen aandragen voor de lange termijn. Oplossingsgericht aan het werk gaan en ook willen luisteren naar oplossingen. Samenwerken waar nodig is. In gesprek gaan met onze jongeren en blijven. Zij zijn onze toekomst en moeten net zo trots op ons eiland zijn, als dat ik ben.
Leefbaarheid in de dorpen, woningbouw voor senioren en jongeren ook in de buitendorpen. Onderwijs aan blijven bieden vanaf 4 t/m 18 jaar, in alle niveaus (vmbo, mavo, havo en vwo).
Werkgelegenheid blijven stimuleren, opleidingen naar het eiland halen, mooie stageplaatsen regelen voor mbo-ers (loodgieters, installatiemonteurs) en kijken naar opleidingsmogelijkheden.”


bosscha

13. Geert Bosscha

Dertiende op de lijst is de 59-jarige Geert Bosscha. Geert is getrouwd met Renate. Vader van zoon Abe en bonus vader van Dylan en Noelle, opa van Jason.
Horecaondernemer in De Koog.
Als Horecaondernemer maak ik dagelijks het medewerkers tekort mee in onze bedrijfstak.
Te kort aan woningen is dus een groot probleem daar moet vooruitstrevend op worden ingezet.


heerwaarden

14. Joost van Heerwaarden

Uit de sector bouw heeft Texels Belang een aansprekende kandidaat op de lijst staan: Joost van Heerwaarden. De ondernemer is 42 jaar oud en woont met mijn gezin aan de Rozendijk grenzend aan het oude land van Texel. Joost is getrouwd met Anneke en heeft vier zonen.
,,Het dagelijks leven bestaat vooral uit het leiding geven aan ons prachtige bouwbedrijf, een familiebedrijf”, vertelt Joost. ,,Verder ben ik vrijwilliger bij meerdere verenigingen op het eiland. Ik word regelmatig gevraagd om te helpen. Dat doe ik graag, want voor ieder probleem is een oplossing.”
,,Ik hou van Texel en zijn kernwaarden, maar zie ook een aantal problemen. Bijvoorbeeld als ik in het donker terug rijd naar huis. Ik vind dat de straatverlichting ‘s avonds op risicovolle punten weer aan moet vanwege de veiligheid. Verder ben ik voorstander van gratis parkeren op strandslagen en eigenlijk het liefst op heel Texel. Het toerisme is namelijk een grote inkomstenbron, dat willen we graag zo houden.”
Ook over verbreding van het onderwijs heeft Joost een voorstel. ,,Het terughalen van de praktijkonderwijs is een ‘must’ voor het eiland. Want in een aantal sectoren is er een groot tekort aan geschoold personeel. Goed basis en voortgezet onderwijs is heel belangrijk. Kansen voor jonge mensen, zodat ook zij op het eiland kunnen blijven wonen en werken en een gezin kunnen stichten in betaalbare woningen.”


15. Erik Hooijschuur

Bestuurslid Erik Hooijschuur is een man van weinig woorden, maar wel met een duidelijke mening. En als hij het er niet mee eens is, dan laat hij dat blijken. Erik is 41 jaar oud. Zijn partner is Sandra Joosten en samen hebben zij twee dochters van 15 en 12 en een zoontje van 1,5 jaar oud. Erik is veelzijdig en heeft een eigen bedrijf: Hooijschuur Groen.
,,Samen met mijn team van dertien medewerkers verrichten wij diverse werkzaamheden in de groenvoorziening voor gemeente, Staatsbosbeheer en particulieren”, waardoor ik hoop dat het eiland een klein beetje mooier wordt, vertelt Erik. ,,Mijn motivatie om in de politiek te zitten is om ervoor te zorgen dat het eiland Texel in de toekomst leefbaar blijft. En dan gaat het met name om goede onderwijsvoorzieningen en leefbare buitendorpen. En wat ik ook zeer belangrijk vind is dat we verantwoord met ons geld om moeten gaan. In de steunfractie komen deze onderwerpen regelmatig voorbij en het is leuk om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.”


16. Bert van der Wal

Zestiende op de lijst is de 56-jarige Bert van der Wal. Bert is ondernemer en heeft sinds een paar jaar een prachtig bedrijf aan de Schilderweg. Bert woont met zijn partner Anne-Marie.
,,Samen hebben we vier kinderen waarvan er drie aan de vaste wal studeren”, vertelt Bert. ,,Onze jongste is “pas” 23 jaar en we zijn erg blij dat ze alle 4 de OSG hebben doorlopen. Dat is een mooi bruggetje naar het onderwijs. Want laten we er met zijn allen voor zorgen dat de OSG voor Texel behouden blijft. Kosten wat het kost! Sterker nog: laten we proberen meer opleidingen naar Texel te halen. Want ik denk dat het eiland dat hard nodig heeft. We hebben hier veel ondernemers, maar te weinig jongeren die een vakopleiding kunnen volgen om bij deze bedrijven te kunnen werken.
Zie het toerisme niet als een “sta in de weg” maar als een kans om het eiland nog meer te kunnen ontwikkelen. Ik denk dat het goed is om vinger aan de pols te houden en dat ondernemers moeten kunnen blijven investeren om zich nog verder te kunnen ontwikkelen. Want we moeten natuurlijk wel blijven werken aan de kwaliteit van ons eiland.”


17. Werner Dros

Werner Dros is van vele markten thuis. De 64-jarige ondernemer zit nooit stil. ,,Ik ben loonwerker, transporteur en boer”, zegt Werner met Texels dialect. Hij is al jarenlang een van de steunpilaren binnen Texels Belang. Hij zat jarenlang in het bestuur en is voor de komende vier jaar weer verkiesbaar voor Texels Belang. Werner is gehuwd met Frieda van Sambeek en samen hebben zij twee zonen: Sijb en Vos.
Werner is samen Frieda en Sijb eigenaar van Loonbedrijf Dros. ,,Het agrarische bedrijf runnen we met het gezin. We hebben 250 stuks Piemontese en Limousines vleesvee.” Werner zijn motto is: zeggen wat je denkt, en doen wat je zegt. ,,Want daar gaat het allemaal om”, besluit hij


18. Jos Timmer

Draait al jarenlang mee in het politieke circuit. De oud-voorzitter van Texels Belang is momenteel commissielid en draait ook mee in de steunfractie. Jos, 72 jaar, is voormalig agrariër, bloembollenteler in de Prins Hendrikpolder om precies te zijn. Jos is alweer 49 jaar getrouwd met Catrien de Veij en hebben 2 kinderen, Corine en Coen, die wonen met hun gezinnen aan de vaste wal.
“Texel moet er heel erg voor waken zijn eigenheid niet te verliezen. En dat valt niet mee met al die opgelegde regeldruk en bemoeiziekte van de “overkantse” overheden en de natuurorganisaties. Daardoor verandert ons eiland in een razendsnel tempo. Te denken valt aan Waalenburg, aan de Bol, langs de Waddendijk en het verdwijnen van het Ceres strandje bv.”, vertelt Jos. “En ik moet er niet aan denken, dat er ooit zonneweiden of windmolenparken op Texel zullen verschijnen.
Wat Jos ook zorgen baart is, dat er minder respect en verdraagzaamheid is ontstaan ten opzichte van elkaar als medemens en bij verschillende meningsvormen. “Leven en laten leven”, dat is mijn motto.
En die verstrikte regelgeving, waardoor het verlenen van vergunningen een veel te lang tijdproces moet volgen. Jos hoopt, dat we daar wat aan kunnen doen. Wanneer komt bijvoorbeeld die ons lang beloofde rotonde Westerweg/Pontweg er nu eindelijk eens? Verder is Jos er ook nog niet gerust op, dat de Texelse ouderen, die zorg nodig hebben, er niet meer voor naar de vaste wal hoeven, al zijn er de laatste tijd in die richting gelukkig wel grote stappen gezet.
“Er gaan ook dingen goed natuurlijk en ik word heel blij, dat de wegen en fietspaden opgeknapt en vernieuwd worden, laten we hier vooral mee verder gaan”, aldus Jos. “Ook blij met het toerisme voor de Texelse economie, maar het zal niet alleen het toerisme moeten zijn wat het beleid op Texel sterk gaat bepalen. We zullen ons eiland met zijn leuke dorpen ook voor ons eigen burger goed, mooi en leefbaar moeten zien te houden”.


joosten

19. Sandra Joosten

Sandra Joosten 42 jaar oud en opgegroeid in de Koog.
Partner van Erik Hooijschuur en samen hebben wij 2 dochters van 15 en 12 en een zoontje van 1,5 jaar oud.
Samen met Erik run ik Hoveniersbedrijf Hooijschuur Groen, hierbij verzorg ik een stuk advies en ontwerp en tevens de personeelszaken en de administratie.
Met twee middelbare scholieren in huis en straks weer eentje klaar voor de basisschool, staat het onderwijs op ons eigen eiland daarom bij mij ook bovenaan de prioriteitenlijst.
Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat er meer betaalbare woningen komen voor onze eigen jeugd, deze willen we immers toch ook graag op ons eigen eiland houden.