Wonen op Texel

Woningen voor jongeren en gezinnen zijn heel hard nodig.
Tevens is huisvesting voor de zorg en ouderen van groot belang. Wonen op Texel moet zo goed mogelijk in balans komen door een goed woningaanbod met gepaste woonvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een huisvestingsvergunning. Ook moet beter onderzocht worden hoe de samenstelling van de Texelse bevolking er op overzichtelijke termijn uit gaat zien. De verwachting is dat de huidige prognoses sterk af zullen wijken van de werkelijkheid. Buiten het passend vergroten van het woningaanbod, het wonen voor jongeren en medewerkers flexibeler maken. Bijvoorbeeld flexibel en tijdelijk bestemmen van passende locaties voor het plaatsen en bewonen van tijdelijke, verplaatsbare en herbruikbare woningen.