Texels Belang

Lokaal in een internationale wereld. Opgericht in 1966 met als doel het waarborgen van het collectieve belang op Texel. Niet direct gestuurd door een landelijke partijpolitieke stroming, maar gebaseerd op de Texelse samenleving en voortvloeiend uit de specifieke diversiteit van het eiland. Tot op de dag van vandaag onveranderd. Werkend met de lokale, nationale en internationale netwerken van onze leden, fractie en bestuur stopt Texels Belang niet bij de eilandgrenzen en zijn er goede verbindingen met hogere overheden en instanties.

De wereld van vandaag, openstaan voor elkaar, denken in oplossingen, mensen en samenwerking, beleid maken en uitvoeren.

Stem Texels Belang.