Speerpunten Texels Belang

 • Texel zelfstandig blijven.
 • Meer en betaalbare woningen voor jongeren en gezinnen op Texel.
 • Goed en volwaardig basis en voortgezet onderwijs alle kinderen op Texel.
 • Afsluiting van wateren en gebieden zoals bij Ceres voorkomen.
  (Krachtig opkomen voor het Kleinschalig Historisch Medegebruik)
 • In gesprek blijven met jongeren. Luister en geef ruimte.
 • Heroverwegen huisvestingsvergunning op Texel.
 • Voldoende huisvesting en zorg voor ouderen op Texel.
 • Toeristische bedden tellen en in kaart brengen.
 • Gratis parkeren bij de strandslagen, liefst op heel Texel.
 • Geen landbouwgrond meer omzetten naar natuur.
 • Texelse economie, in diversiteit en met kracht blijven ondersteunen en stimuleren.
 • Weidevogels beschermen door middel van agrarisch natuurbeheer.
 • Duurzame, integrale energieoplossingen stimuleren.
 • Verbeteren van straten, wegen, fietspaden en parkeren voor auto’s en fietsen.
 • Openbare verlichting plaatsen op risicovolle punten waar onvoldoende verlichting is.