Onderwijs op Texel

Behoud volwaardig voort-gezet en basisonderwijs. Het is een wens om vakken en lessen voor techniek, horeca en bouw weer op het eiland te geven, gekoppeld aan het Texelse bedrijfsleven. Onderwijs, wonen en leefbaarheid zijn nauw aan elkaar verbonden. TB wil de demografische kant van scholing op Texel beter belichten en beschikbare instrumenten inzetten om jonge Texelaars en jonge gezinnen van elders meer kans te geven op Texel te kunnen wonen en werken. De economie en dynamiek op Texel biedt kansen krimp van het aantal leerlingen tegen te gaan of zelfs teniet te doen. Clustering en/of samenwerking elders van onderwijs op het eiland kunnen verbetering bieden, echter alleen financieel voordeel dekt de lading niet. Welzijn en gezonde ontwikkeling van leerlingen dienen voorop te staan.