Edo Kooiman

De lijsttrekker bij Texels Belang voor de komende verkiezingen is Edo Kooiman (52). De voormalige journalist is acht jaar actief in de politiek. Hij was wethouder en de laatste vier jaar zat hij in de fractie van Texels Belang. Edo is getrouwd met Annette Kossen en samen hebben zijn twee kinderen: Pjotr (17) en Milou (20). ,,Door de journalistiek ben ik betrokken geraakt bij de politiek. Ik heb als verslaggever van de Helderse Courant vele commissies en raadsvergaderingen bijgewoond. Dat was in de jaren negentig en na de eeuwwisseling. Ik was altijd kritisch als journalist en vond dat niet altijd de juiste beslissingen voor Texel werden gemaakt. Als je zelf iets wilt veranderen, dan moet je gewoon meedoen. En die keuze heb ruim acht jaar geleden gemaakt”, vertelt Edo.

,,Wat ik wil veranderen? Veel zaken lopen hier erg traag. Daar zou ik wat meer tempo in willen hebben. Ik ben ondernemer en heb een eigen fietsenzaak. Dat betekent direct communiceren met de klanten en beoordelen wat precies de problemen zijn. En dan alles zo snel mogelijk oplossen. Ik weet dat het bij de gemeente niet zo werkt, maar het zou natuurlijk veel beter kunnen. Er is vooral een verbeterslag te maken in de communicatie naar de burger.”

,,Ik kan hier uitgebreid onze speerpunten benoemen, maar dat heeft niet zoveel zin. In principe willen we allemaal hetzelfde, een mooi eiland voor ons allen. Wat de een als ‘druk’ ervaart vindt de ander dat het allemaal wel meevalt. In de politiek kun je het nooit iedereen naar de zin maken. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat we een keer alle bedden moeten tellen. Waarom? Omdat we dan weten waar we exact aan toe zijn. En dan kunnen we ook beter beleid voor de toekomst maken. En beleid kun je maken met een goede cijfermatige onderbouwing.”

Veronne Koot

Veronne Koot, 57 jaar, draait al een paar jaar mee in de Texelse gemeenteraad. Ze volgde Piet Standaart op. Veronne is getrouwd met Maarten Hoogenbosch en heeft een zoon van 16 jaar.
”We wonen op de Elisabeth-hoeve”, zegt Veronne. ,,We hebben een agrarisch bedrijf, voorheen met zoogkoeien, nu als grasboer en wat schapen. Binnen het bedrijf besteden we bij het beheer van het land veel aandacht aan de weidevogels.

De komende raadsperiode wil ik mij sterk maken om het oorspronkelijke en kenmerkende van Texel te behouden. Er is ruimte genoeg voor ontwikkeling op Texel, maar de texelaar kan zelf heel goed bepalen wat hij of zij wil. We moeten geen kopie van de overkant willen worden, maar bij onze eigen kwaliteiten blijven. Binnen de landbouw op Texel zie ik mogelijkheden voor duurzame landbouw, waarbij het merk Texel een goede toegevoegde waarde kan zijn. En dan moeten we zelf verwerken wat op Texel geproduceerd wordt, iets dergelijks zou goed passen bij onze duurzaamheidsambities.”

Voor de toekomst zie ik een bedrijvig Texel met goede ondernemers”, vervolgt Veronne, ”waarbij we ervoor moeten waken geen pretpark te worden. Het is belangrijk jeugd en verjonging op Texel te houden. Maar we moeten ons realiseren dat we geen Randstad zijn en ook niet moeten worden.”

Cees Hoogerheide

,,In de gemeentelijke politiek ben je altijd afhankelijk van anderen”, zegt Cees Hoogerheide. “Samen met anderen wordt er van je verwacht dat er gewogen besluiten worden genomen. Ik denk na over de vraag:Ben ik nog voldoende gemotiveerd om weer vier jaar in de gemeenteraad te gaan zitten? Het zijn de ervaringen van de afgelopen jaren die mij weer motiveren, maar er is meer dan alleen de ervaring.

Ik heb getracht mij in te zetten voor het algemeen belang van onze inwoners. Ik schrijf bewust “onze” inwoners.”
,,Texel is mede gevormd door invloed van wind en water, maar de landschappelijke waarde is ook mede bepaald door de boeren, die voor de stoffering hebben gezorgd. De agrarische sector is van economisch belang. Het toerisme heeft na 1945 ook haar stempel gezet op onze economische ontwikkelingen. Maar kwaliteitsverbeteringen in deze sector vragen ook aandacht.”

,,In de volgende raadsperiode moeten er veel beleidsbeslissingen worden genomen”, vervolgt Cees. ,,Vooral het jongeren en ouderenbeleid wordt vanuit Den Haag op ons bord gelegd. Het onderwijs- met een teruglopend aantal leerlingen – wordt, als wij niets doen, een groot probleem. Oplossingen gericht op korte termijn leiden tot niets. Daarom is een beleid gericht op onderwijsvoorzieningen van goede kwaliteit voor langere termijn ons doel. Wie nu niet in de jeugd investeert verliest de jeugd in de toekomst. Dus voor de komende vier jaar ga ik ervoor.”

Cees was werknemer, werkgever, ambtenaar en nu gepensioneerd. ,,Het leven heeft zijn hoogte en diepte punten , maar met wederzijds begrip en een gun factor zie ik met vertrouwen de politieke toekomst tegemoet’, besluit Cees.

William Witte

William Witte (53) weet wat politiek inhoudt en loopt al een aantal jaren mee bij Texels Belang. Vandaar dat hij voor de komende verkiezingen op een verkiesbare plaats staat (nummer 4). William is getrouwd met Carla Vlaming en samen hebben zij drie kinderen: Kevin, Danique en Bibi.

,,Behoudens dat ik bij Landal GreenParks werkzaam ben in de toeristische sector beheer ik ook vastgoed, adviseer ik bedrijven, bemiddel ik in aan- en verkoop van woonhuizen, bedrijfspanden en bedrijven”, vertelt William. ,,Tevens bouw en verbouw ik als projectleider voor derden woonhuizen en bedrijfspanden.”

,,Ik vind het belangrijk dat wij als zelfstandige gemeente moeten zorgen voor een leefbaar eiland voor iedereen. Wij moeten al het goede voor ons eiland behouden, de problemen nu gaan oplossen en nieuwe kansen omarmen.”

Texels Belang is ontstaan in 1966 en is nog steeds een zeer betrokken en een herkenbare partij. ,,Onze kandidaten zijn werkzaam in vele sectoren, zoals onderwijs, bouw, detailhandel, horeca, dienstverlening, toerisme, landbouw, sport, ondernemerschap en zorg”, vervolgt William. ,,Als voorzitter van Texels Belang ben ik trots op onze diversiteit aan kandidaten en ben ervan overtuigd dat wij vooruitgang kunnen brengen. Het is tijd om problemen op te gaan lossen, zoals het zorgen voor voldoende woningen, het huisvesten van seizoenkrachten, het aanleggen van parkeerplaatsen en het goed beheren van ons wegennet en de fietspaden. Ook dienen wij verantwoord om te gaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld en verspilling hiervan kan niet worden toegestaan. Wonen, welzijn en vertrouwen in de toekomst is voor iedereen van groot belang.” William wil afsluiten en een mooie boodschap: ,,Stem nu op Texels Belang en wij zullen ons hiervoor 100% gaan inzetten.”

Pepijn Kolthoff

De sportieve Pepijn Kolthoff is 33 jaar oud en woont samen met Marjolein Duinmaijer in Oosterend. ,,Na 7 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt als leerkracht, werk ik inmiddels een aantal jaar bij SnelStart als Product Owner”, vertelt Pepijn.

,,Toch blijft het onderwijs mij bezig houden vanuit de politiek. Ik vind het van belang dat de kwaliteit van het onderwijs op Texel goed blijft. Daarnaast wil ik mij inzetten voor een transparant en eerlijk parkeerbeleid en waar mogelijk de verspilling van gemeenschapsgelden een halt toe roepen.” Pepijn praat in de steunfractie van Texels Belang al een aantal jaren mee over de onderwerpen die in de raad voorbij komen. ,,Naast mijn werk en de politiek, geniet ik graag van ons mooie eiland op de racefiets of mountainbike.”

Jeroen van der Werve

Texels Belang heeft een lijst met leuke kandidaten die een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Redelijk hoog op de lijst staat de 47-jarige Jeroen van der Werve van het gelijknamige tuincentrum in Den Burg. Jeroen is geboren en getogen in Den Burg en getrouwd met Jacquelien. Samen hebben zij twee kinderen: Michael en Martijn. Michael studeert in Amsterdam op de UVA en Martijn zit in Den Helder op school.

,,Al mijn gehele leven woon en werk ik op Texel”, vertelt Jeroen. ,,Alleen voor mijn studie aan de middelbare tuinbouwschool in Hoorn ben ik 3 jaar van het eiland geweest. Ook toen kwam ik eigenlijk ieder weekend wel naar huis. Ik voel me dan ook zeer verbonden met het eiland!”

,,Het is voor mij belangenrijk dat we als texelaars zelfstandig blijven. Je ziet maar al te vaak dat wanneer er op regionaal niveau beslissingen worden genomen er opeens heel andere belangen spelen. Dat moeten we niet willen.”

,,Sinds 1990 ben ik mede eigenaar van Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Van der Werve aan de Bernhardlaan. Vorig jaar hebben we het gehele pand vernieuwd, duurzaam gebouwd met het oog op de toekomst. Er is bv geen gas aansluiting meer en we maken veel gebruik van de zon. Zo denk ik dat we op Texel nog veel meer kunnen realiseren op het gebied van duurzame energie, de ontwikkelingen gaan hard. Wel moeten we waakzaam blijven of het bij het eiland past en of er draagvlak voor is.”

,,Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verlichting op Texel. Op veel plaatsen mag het donker zijn, echter mag dit nooit ten koste van de veiligheid gaan. Zo kunnen we beter wat extra zonnecellen plaatsen, zodat we alle gevaarlijke kruisingen kunnen verlichten. Dan is het veilig maar toch duurzaam.”

,,Verder is het belangenrijk dat we voldoende woonruimte realiseren voor Texelaars maar ook voor de vakmensen die graag op ons eiland willen werken maar die nu vaak afhaken omdat er geen woonruimte beschikbaar is.”

,,Tot slot zou ik graag meer groen in de woonkernen willen. Bomen en planten kunnen een bijdrage leveren aan het woongenot. Er wordt nu van alles aan natuur op Texel gerealiseerd maar vaak geheel of gedeeltelijk afgesloten voor de Texelaar en toerist. Dat vind ik jammer. Laten we in ieder geval zorgen dat we met zijn allen kunnen blijven genieten van de natuur.” Wie op deze ondernemer uit Den Burg wilt stemmen: plek 6 van Texels Belang. Gewoon doen!

Heino Huizing

Wie kent hem niet. De immer altijd goedlachse cafebaas van De Slock in Den Burg. Heino Huizing (48) woont al geruime tijd op Texel. ,, En”, zegt Heino, ,,Met heel veel plezier.” Hij is actief in diverse besturen op het eiland, zoals Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Texel, Texels Ondernemers Platform (TOP) en Horeca Den Burg. ,,Ook ben ik betrokken bij de organisatie van het Bluesfestival en hou me bezig met de, Wezentuin. Bovendien zit ik regelmatig met de gemeente om de tafel met diverse klankbordgroepen, zoals onder andere Preventie alcohol en drugs. Al met al doe ik dat met veel plezier, want ik vind het belangrijk om mee te praten en samen te werken aan oplossingen voor bijvoorbeeld de jeugd, opleidingsmogelijkheden, wonen en natuurlijk veilig uitgaan in de horeca. Want er is werk aan de winkel”, zegt Heino. ,,Verder houd ik van duidelijkheid en eenvoud en dat zou ik ook graag terugzien in de komende jaren. Hopelijk kan ik mijn steentje daar aan bijdragen bij Texels Belang.”

Joost van Heerwaarden

Uit de sector bouw heeft Texels Belang een aansprekende kandidaat op de lijst staan: Joost van Heerwaarden. De ondernemer is 38 jaar oud en woont met mijn gezin aan de Rozendijk grenzend aan het oude land van Texel. Joost is getrouwd met Anneke en heeft vier zonen.

,,Het dagelijks leven bestaat vooral uit het leiding geven aan ons prachtige bouwbedrijf, een familiebedrijf”, vertelt Joost. ,,Verder ben ik vrijwilliger bij meerdere verenigingen op het eiland. Ik word regelmatig gevraagd om te helpen. Dat doe ik graag, want voor ieder probleem is een oplossing.”

,,Ik hou van Texel en zijn kernwaarden, maar zie ook een aantal problemen. Bijvoorbeeld als ik in het donker terug rijd naar huis. Ik vind dat de straatverlichting ‘s avonds op risicovolle punten weer aan moet vanwege de veiligheid. Verder ben ik voorstander van gratis parkeren op strandslagen en eigenlijk het liefst op heel Texel. Het toerisme is namelijk een grote inkomstenbron, dat willen we graag zo houden.”

Ook over verbreding van het onderwijs heeft Joost een voorstel. ,,Het terughalen van de praktijkonderwijs is een ‘must’ voor het eiland. Want in een aantal sectoren is er een groot tekort aan geschoold personeel. Goed basis en voortgezet onderwijs is heel belangrijk. Kansen voor jonge mensen, zodat ook zij op het eiland kunnen blijven wonen en werken en een gezin kunnen stichten in betaalbare woningen.”

Maarten Eelman

Maarten Eelman, 29 jaar en sinds februari verloofd met Mandy Drijver. Maarten is een sportman en oprichter en mede eigenaar fitness – Lust for Sport. Sinds 2008 is Maarten werkzaam in de fitness branche als fitness trainer & personal trainer.

,,Ik sta voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van Texel als uniek product”, zegt Maarten. ,,Dit in de zin als: Texel is een mooi leefgebied voor de Texelaar en fantastische vakantie bestemming voor onze gasten. Samen zullen we de kwaliteiten moeten bewaken en waarborgen voor in de toekomst. Ik vind het belangrijk dat we met ze alle blijven vernieuwen, maar daarnaast ook de identiteit van het eiland blijven behouden.”

Arnold Kaercher

In De Koog heeft Texels Belang een fantastische vertegenwoordiger binnen de gelederen. Altijd vrolijk en hij zit vol anekdotes. Horeca-exploitant van cafe-restaurant Sjans Arnold Kaercher (in de volksmond Kets) heeft even moeten nadenken voordat hij gevraagd werd voor Texels Belang. ,,Maar ik wil zeker iets voor De Koog kunnen betekenen”, zegt hij. ,,Dan moet je niet aan de zijlijn staan, maar zorgen dat je aan tafel komt. Ik wil graag de belangen van De Koog en ook Planet De Koog waar we nu middenin zitten via Texels Belang naar voren brengen. Want ik merk dat de badplaats af en toe een ondergeschoven kindje is.”

Kets woont samen met Sarine Schuyl in De Koog en heeft drie kinderen: Bobbi, Jim en Jackie ,, Zoals gezegd ben ik uitbater van Sjans in De koog samen met mijn maat Eric (de Duitser ) Scheidemann. Ik spreek veel jongeren. Ze komen regelmatig in Sjans. Ik vraag dan wel eens op welke partij ze stemmen. De meesten gaan niet stemmen. Maar als ik uitleg wat je in de politiek kunt bereiken, dan veranderen ze van mening. Op deze manier maak je ze ook meer betrokken bij de politiek. Ik heb een hekel aan om vanaf de zijlijn toe te kijken hoe alles zomaar besloten wordt. Het lijkt erop of er nooit naar je wordt geluisterd. Daarom zal ik proberen om problemen waar ik verstand van heb (en niet anders) bespreekbaar te maken. Dat doe ik natuurlijk via Texels Belang. En de onderwerpen waarvoor ik me hard zal maken zijn horeca , jeugd, woningnood en natuurlijk mijn eigen dorp De Koog.

Ilse Bonne

Texels Belang heeft uit diverse sectoren vertegenwoordigers op de kieslijst. Iemand die bekend is met de zorg op Texel is Ilse Bonne – Geus (45). Ilse is geboren en getogen op Texel en werkt als verzorgende IG. Ze is getrouwd met Daniel Bonne en samen hebben zij drie kinderen: Marit 16 jaar, Pieter 12 jaar en Jilles 7 jaar.

,,Mijn achtergrond is gevormd door zorg, uitvaartverzorging en welzijn”, vertelt Ilse. ,,Ik werk op de nieuwe afdeling voor dementerende mensen in de Gollards. Dit is een net geopende uitbreiding op de capaciteit van de zorg op Texel. Hierdoor kunnen er meer Texelaars in hun eigen omgeving zorg krijgen. Ik vind dat een belangrijke zaak.”

,,In mijn vrije tijd ben ik actief met de Jeugdclub in De Cocksdorp. Super leuk om met de kinderen dingen te ondernemen en bij te dragen aan hun sociale ontwikkeling. Een prettige en overzichtelijke leefomgeving voor iedereen, waarbij men naar elkaar omkijkt en respecteert. Een ook zich om elkaar bekommerd. Dat vind ik belangrijk. Luister naar elkaar, zoek samen naar een oplossing, maar laat de regie bij degene waar het om gaat.”
,,Voor een gemeente is het zaak te weten wat er leeft, rekening te houden met omstandigheden en te voorzien in wat nodig is.

Belangrijker nog voor Texelaars is te weten waar je terecht kan en wat er mogelijk is. Zorgen voor elkaar doe je samen.”

Alfons Kuip

Agrariër Alfons Kuip zit al jarenlang in de steunfractie van Texels Belang. Alfons is 51 jaar oud, getrouwd en vader van een zoon en een dochter.

,,Na het voltooien van mijn studie in 1991 heb ik eerst een tiental jaren het ouderlijk bedrijf samen met mijn ouders gerund, om het daarna over te nemen”, vertelt Alfons. ,,Nog steeds is het een echt gezinsbedrijf, waar alle familieleden in meer of mindere mate in meewerken bij het telen van voornamelijk bloembollen en pootaardappelen.”

,,Ik vind dat het ondernemerschap moet worden beloond en niet moet worden gefrustreerd met betuttelende regelgeving. Ik sta voor een vooruitstrevende agrarische sector waarin ook voor de volgende generatie een uitdagende en succesvolle toekomst ligt.
Met twee pubers op de OSG ervaar ik ook de teruggang in leerlingaantal en de daaruit voortvloeiende veranderingen in het middelbaar onderwijs. Dat gaat niet altijd even makkelijk maar het behoud van een middelbare school op Texel acht ik van grote waarde.”

,,Mijn motto is steeds: ‘’Wees tevreden met wat je hebt en niet ontevreden met wat je niet hebt, want dan word je nooit gelukkig”

Geert Bosscha

Een nieuwkomer op de lijst is de 55-jarige Geert Bosscha. Velen Texelaars zullen Geert kennen, omdat hij dagelijks over het eiland rijdt. Geert is namelijk tapwacht en reinigt vele bierinstallaties op het eiland. Geert is zeer geïnteresseerd in de politiek en een goede kandidaat op de lijst van Texels Belang. Geert leeft met zijn partner Renate en heeft een zoon: Abe.

,,Ik sta voor een duurzame toekomst van Texel”, vertelt Geert. ,,Ik vind dat er de laatste jaren veel te weinig is gedaan om het eiland energie neutraal te krijgen. Ook de oprukkende natuurontwikkeling zou ik een halt toe willen roepen, want zo langzamerhand kunnen we op steeds minder plekken komen.

Voorts vind ik dat goed onderhoud aan wegen en fietspaden belangrijker zijn dat prestige objecten.”

Erik Hooijschuur

Bestuurslid Erik Hooijschuur is een man van weinig woorden, maar wel met een duidelijke mening. En als hij het er niet mee eens is, dan laat hij dat blijken. Erik is 37 jaar oud en trotse vader van zijn achtjarige dochter Bente. Erik is veelzijdig en heeft een eigen bedrijf: De Slufter beheer en onderhoud.

,,Ik ben beheerder van twee bungalowparken en doe samen met een team van zes medewerkers diverse werkzaamheden in de groenvoorziening voor gemeente, Staatsbosbeheer en particulieren”, vertelt Erik. ,,Mijn motivatie om in de politiek te zitten is om ervoor te zorgen dat het eiland Texel in de toekomst leefbaar blijft. En dan gaat het met name om goede onderwijsvoorzieningen en leefbare buitendorpen. En wat ik ook zeer belangrijk vind is dat we verantwoord met ons geld om moeten gaan. In de steunfractie komen deze onderwerpen regelmatig voorbij en het is leuk om met elkaar daarover van gedachten te wisselen.”

Marleen Heijne

Marleen Heijne, 42 jaar, moeder van Jan (18) en Marije (15) en vrouw van Peter (47) is een vaste kracht bij Texels Belang. Marleen is werkzaam als docent Natuur- & Scheikunde op scholengemeenschap de Hogeberg. ,,Daarnaast volg ik verschillende opleidingen en heb ik diverse bestuurlijke taken. Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen, open staan voor nieuwe mogelijkheden”, vertelt Marleen die ook bestuurslid is bij Texels Belang. ,,Je kan aan de zijlijn blijven staan, maar om mee te mogen denken aan verbeteringen en veranderingen moet je deelnemen aan het spel, actief meedoen dus.”
,,Waar ik voor sta? Texel is uniek! Texel laten blijven zoals het is. Eigenaarschap houden en behouden. Niet stil willen blijven staan, maar wel blijven ontwikkelen op toeristisch-, duurzaam gebied.”,,Door de ontgroening en vergrijzing staan we voor uitdagingen”, vervolgt Marleen. ,,Hoe houden we het eiland leefbaar en aantrekkelijk. Geen adhoc beslissingen, maar goede uitgedachte oplossingen aandragen voor de lange termijn. Oplossingsgericht aan het werk gaan en ook willen luisteren naar oplossingen. Samenwerken waar nodig is. In gesprek gaan met onze jongeren en blijven. Zij zijn onze toekomst en moeten net zo trots op ons eiland zijn, als dat ik ben.
Leefbaarheid in de dorpen, woningbouw voor senioren en jongeren ook in de buitendorpen. Onderwijs aan blijven bieden vanaf 4 t/m 18 jaar, in alle niveau’s (vmbo, mavo, havo en vwo).
Werkgelegenheid blijven stimuleren, opleidingen naar het eiland halen, mooie stageplaatsen regelen voor mbo-ers (loodgieters,installatiemonteurs) en kijken naar opleidingsmogelijkheden.”

Bert van der Wal

Een nieuwkomer op de lijst is de 52-jarige Bert van der Wal. Bert is ondernemer en heeft sinds een paar jaar een prachtig bedrijf aan de Schilderweg. Bert woont met zijn partner Anne-Marie.

,,Samen hebben we vier kinderen waarvan er drie aan de vaste wal studeren”, vertelt Bert. ,,Onze jongste is “pas” 19 jaar en we zijn erg blij dat ze alle 4 de OSG hebben doorlopen. Dat is een mooi bruggetje naar het onderwijs. Want laten we er met zijn allen voor zorgen dat de OSG voor Texel behouden blijft. Kosten wat het kost! Sterker nog: laten we proberen meer opleidingen naar Texel te halen. Want ik denk dat het eiland dat hard nodig heeft. We hebben hier veel ondernemers, maar te weinig jongeren die een vakopleiding kunnen volgen om bij deze bedrijven te kunnen werken.

Zie het toerisme niet als een “sta in de weg” maar als een kans om het eiland nog meer te kunnen ontwikkelen. Ik denk dat het goed is om vinger aan de pols te houden en dat ondernemers moeten kunnen blijven investeren om zich nog verder te kunnen ontwikkelen. Want we moeten natuurlijk wel blijven werken aan de kwaliteit van ons eiland.”

Cees Hooyschuur

De 60-jarige Cees Hooyschuur versterkt al jarenlang de gelederen bij Texels Belang. Cees is beheerder van een bungalowpark en in die functie doet hij diverse werkzaamheden op het park. Cees heeft vier kinderen en inmiddels ook vijf kleinkinderen.

,,Ik streef naar een leefbaar eiland voor iedereen”, vertelt Cees. ,,Daar hoort ook minder regelgeving bij. We moeten niet overal parkeerbelasting heffen. Het moet voor iedereen een werkbare situatie zijn. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren. En meer natuurgebieden zijn niet nodig, want natuur en landbouw zijn nu in evenwicht. Voorts vind ik dat er sterk onderhoud gepleegd moet worden aan fietspaden en wegen, voordat er nieuwe trajecten erbij komen.”

,,Wat ik belangrijk vind? Dat we zelf onze bestuursrechten behouden. Maar wel samen werken met de kop van Noord-Holland. En de toeristische bedden moeten op Texel worden geteld, daar horen ook de bedden bij van bed&breakfast. Met concrete cijfers weet je ook waar je aan toe bent. En voorts vind ik dat we geen campings meer omzetten in bungalowterreinen.

En tot slot willen we natuurlijk een goede scholengemeenschap in Den Burg en betaalbare huizen voor onze jongeren Ook in de buitendorpen zijn woningen noodzakelijk. We moeten ook goed kijken naar leegstaande gebouwen. Misschien moeten we deze slopen of goed onderhouden. Wellicht met een andere functie.”

Piet Standaart

De lijsttrekker van vier jaar geleden, Piet Standaart (66) staat ook voor de komende verkiezingen op de lijst van Texels Belang. Piet is een ervaren politicus en nog steeds een belangrijke speler binnen Texels Belang. De huidige fractie kan bouwen op zijn enorme kennis binnen de politiek. Piet is inmiddels gepensioneerd en was veiligheidsmanager bij Tessel Air. Hij heeft totaal 8 jaar voor Texels Belang in de gemeenteraad gezeten.

,,Ik ben geboren en getogen op Texel in Den Burg. Getrouwd met Tine van Boven en samen hebben we twee kinderen een zoon en dochter”, vertelt Piet. ,,De slogan uit 2006 is nog steeds actueel: “Bij Texels Belang gaat het niet om de macht, maar om het terugdringen van de onmacht van de Burger”.
Nog steeds kom ik tot de conclusie, dat inwoners zich vaak onmachtig voelen door een veelvoud aan onbegrijpelijke regelgeving.”

,,Om de leefbaarheid op Texel te vergroten, zullen we niet alleen maar naar de letter van de wet, maar soms naar de geest van de wet moeten handelen. Bij handhaving zullen we oog moeten hebben voor de menselijke maat. Van groot belang is dat de bevolking betrokken word bij de inrichting van ons eiland en niet dat besloten wordt over ons zonder ons.”

Jos Timmer

De 68-jarige Jos Timmer draait al jarenlang mee in het politieke circuit. De oud-voorzitter van Texels Belang is momenteel commissielid en draait ook mee in de steunfractie. Jos is voormalig agrariër, bloembollenteler om precies te zijn. ,,Ik ben alweer 45 jaar getrouwd met Catrien de Veij”, vertelt Jos. ,,We hebben twee kinderen, Corine en Coen.”
Jos staat voor rechtvaardigheid en oplossingsgericht denken. ,,Dan in de trant van: doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Houd alles wel betaalbaar. Ik verafschuw van boven je stand leven.” Dan heeft Jos het niet over mensen, maar over de projecten die nu lopen bij de gemeente. “Er wordt nu veel geld gereserveerd voor bijvoorbeeld de Sporthal, de campus, Artex en Planet de Koog, terwijl het onderhoud aan de wegen, bermen en fietspaden in het verdomhoekje is geraakt. Ik ben niet blij met de besluitvorming, zoals dat tegenwoordig gaat. De raad wordt nogal eens met de rug tegen de muur geplaatst, zoals bijvoorbeeld met het besluit over het invoeren van overal betaald parkeren.” Ook over de natuurontwikkelingen op Texel is Jos kritisch. “Texel wordt gewoon vernaggeld. Texel is straks Texel niet meer. Kijk maar naar de graverijen bij de Haneplas, bij De Bol, langs de Waddendijk vanaf Oudeschild en dan komt straks ook nog eens Waalenburg. Ook Ceres gaat verdwijnen.”

Werner Dros

Werner Dros is van vele markten thuis. De 60-jarige ondernemer zit nooit stil. ,,Ik ben loonwerker, transporteur en boer”, zegt Werner met Texels dialect. Hij is al jarenlang een van de steunpilaren binnen Texels Belang. Hij zat jarenlang in het bestuur en is voor de komende vier jaar weer verkiesbaar voor Texels Belang. Werner is gehuwd met Frieda van Sambeek en samen hebben zij twee zonen: Sijb en Vos.

Werner is samen Frieda en Sijb eigenaar van Loonbedrijf Dros. ,,Het agrarische bedrijf runnen we met het gezin. We hebben 250 stuks Piemontese en Limousines vleesvee.” Werner zijn motto is: zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. ,,Want daar gaat het allemaal om”, besluit hij.

Daan Schilling

Hij mag een ‘oude rot’ in het vak worden genoemd. Hij heeft jarenlang voor Texels Belang in de politiek mee gedraaid. En tot ieders verrassing wilde hij als hekkensluiter ook dit jaar op de lijst van Texels Belang. Daan Schilling (81) uit Den Hoorn kan de onervaren kandidaten van deskundig advies voorzien. En voor Den Hoorn zal hij zeker binnen Texels Belang de belangen behartigen. Hij was 20 jaar politicus voor Texels Belang. Hij diende liefst vier termijnen (16 jaar) als wethouder en was vier jaar raadslid. Daan is al vanaf 1970 lid van Texels Belang.

,,Ik sta nog steeds onvoorwaardelijk achter het gedachtegoed van Texels Belang”, zegt hij. ,,Dat betekent opkomen voor onze inwoners en waar mogelijk ze te helpen in de steeds meer ingewikkelde regelgeving. Dat heb ik in de voorgaande 20 jaar ook gedaan.” Texels Belang kan dus voor de komende vier jaar rekenen op de ervaring en behulpzaamheid van Daan.