Verkiezingsprogramma
Texels Belang 2018-2022

Duidelijk Verder.

Unieke Gemeente – Unieke oplossingen

Texels Belang is een partij voor alle inwoners van Texel.
Wonen, welzijn en toekomst op Texel zijn voor iedereen van groot belang. Dit geldt voor de jongere generaties, maar zeker ook voor de oudere generaties.

Texel is uniek vanwege zijn eilandpositie en de ruimtelijke kernwaarden zoals rust, ruimte, natuur en landschap.
Hierin ligt de kracht van Texel en ook haar toekomst zowel voor de inwoners zelf als voor het toerisme.
Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en we moeten accepteren dat er grenzen zijn aan het aantal gasten die we kunnen ontvangen.

Toerisme, dienstverlening, landbouw en visserij zijn de belangrijkste economische pijlers op Texel, ze creëren werkgelegenheid en stimuleren ontwikkeling.
Daarnaast is landbouw eveneens de drager van het Texelse landschap. Daar zijn we trots op, maar het vraagt ook inspanningen van zowel de boer als van de gemeente om dat zo te houden.

TB vindt het van groot belang dat Texel zeggenschap houdt over haar eigen grondgebied.
Dat betekent een zelfstandige gemeente Texel met een daadkrachtige en efficiënte gemeentelijke organisatie.
Voor de toekomst van het eiland en haar bewoners moet waar nodig samenwerking gezocht worden met:

– de andere eilanden ter versterking van onze eilandpositie in het Waddengebied.
– de kop van Noord-Holland ter versterking van de uitvoering van beleid.

De Texelse dorpen zijn kostbare woongemeenschappen en parels in het landschap.
Essentieel voor de dorpen is de bevordering van de vitaliteit van de woonkernen door de centrumfuncties zo veel mogelijk in stand te houden.

Bovenstaande visie en uitgangspunten vormen het kader waarbinnen Texels Belang streeft naar een zelfstandig, leefbaar, welvarend en mooi Texel.